Missie - Visie - Strategisch Beleid

                                                                           

                         Klik op bovenstaande afbeelding voor het strategisch beleidsplan van Skipos 
                "SPIEGEL OP DE TOEKOMST, van visie naar strategische ontwikkeling 2015-2019". 

 

Hieronder treft u een korte samenvatting aan.

De missie en visie van Skipos:

 

 

 

De missie, visie en strategische ontwikkeling voor de periode 2015-2019 worden uitgebreid beschreven in ons strategisch beleidsplan "Spiegel op de toekomst". Leerkrachten, leerlingen en ouders geven aan wat zij als ideaalplaatje zien voor "goed onderwijs". We beschrijven onze kernambities en onze beloftes (zie onderstaand schema) voor de komende jaren, samen te vatten onder de noemer 'duurzame ontwikkeling van een breed leerrendement'.  

 

 

De opdracht voor de komende jaren is om de beloftes voortdurend waar te maken en te bewijzen. Dat doen we door wederzijds leren in professionele leergemeenschappen. 
Om te checken of we de juiste dingen doen en of we voldoende effectief zijn, evalueren we onze activiteiten in een permanente dialoog. Met elkaar, met leerlingen en ouders, met externe stakeholders en de toezichthouder.   

Onderstaande video is een compitlatie van de filmpjes die onze leerkrachten gemaakt hebben op de Skiposdag 2015. De Skiposdag is een jaarlijkse studiedag voor al onze leerkrachten. 
De compilatievideo geeft een beeld wat onze leerkrachten verstaan onder "mooi onderwijs".