Bestuur en Raad van Toezicht

Bestuurder:

Hajo Renkema

 

Raad van Toezicht:

Marco Mieras, voorzitter

Johan Vorstenbosch, lid

Trudy Schiferly, lid

Lucas Middelhoff, lid

Jos Blox, lid

 
 
Organisatiestructuur Skipos

SKIPOS hanteert een organieke scheiding van bestuur en toezicht in de vorm van een Bestuurder en een Raad van Toezicht.

De dagelijkse leiding van Skipos is in handen van de bestuurder, Hajo Renkema. Hij wordt ondersteund door medewerkers van het bestuurskantoor. Het bestuurskantoor ontzorgt de scholen op het gebied van financiën en facilitaire zaken.
De bestuurder vormt ook het aanspreekpunt voor de directeuren van de aangesloten scholen. De directeuren van de scholen werken intensief samen en maken gebruik van elkaars kwaliteiten in het directieoverleg SKIPOS (DOS), onder leiding van de bestuurder.

De Raad van Toezicht is verantwoordelijk voor 5 taken: 
1. zorgdragen voor de bestuurlijke inrichting van de stichting.
2. het uitoefenen van een aantal bevoegdheden zoals geregeld in de statuten en het bestuursreglement.
3. het vervullen van het werkgeverschap ten opzichte van de bestuurder.
4. de bestuurder terzijde staan met raad en fungeren als klankbord.
5. toezicht houden op het functioneren van de stichting in het algemeen en op de bestuurder in het bijzonder.